logo
logo

Zasady zapisów na szkolenia

Uprawnienia niezbędne do zapisania się na szkolenie

Psycholog może się zapisać na każde ze szkoleń organizowanych przez Pracownię, a szkolenia służą jedynie doskonaleniu ich umiejętności diagnostycznych przy użyciu konkretnych metod i nie są niezbędne do zakupu testu.

Inni specjaliści mogą zapisać się na szkolenie zgodnie z zasadami opisanymi w zakładce „Kto może się zapisać?” na podstronie danego szkolenia. 

Przejdź do listy szkoleń

W celu uzyskania uprawnień należy przedstawić dyplom ukończenia studiów magisterskich, co można zrobić na jeden z poniższych sposobów:

 • okazać w stacjonarnej Księgarni Symptomy, 
 • wczytać skan przy rejestracji konta w sklepie internetowym, 
 • przysłać skan mailem na adres testshop@practest.com.pl, 
 • przesłać ksero pocztą na adres Pracowni Testów Psychologicznych PTP,
 • przesłać ksero faksem na nr 22 841 29 12. 

Warunki zapisów na szkolenia online

1. Zapisy na szkolenie

 • Rozpoczynają się w momencie ogłoszenia jego terminu na stronie internetowej Pracowni, a kończą w momencie zapełnienia listy uczestników.
 • Aby zapisać się na szkolenie należy:
  • Zapisać się na szkolenie przez stronę internetową www.practest.com.pl
  • Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, wnieść opłatę na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na konto Pracowni:
   Bank Handlowy – City Bank 95 1030 0019 0109 8503 3004 1500
   umieszczając w tytule przelewu nazwę szkolenia, datę oraz imię i nazwisko uczestnika.
   Niniejszy punkt nie dotyczy instytucji budżetowych, którzy mogą płacić po wykonanej usłudze.
 • Przysłać skan odpowiedniego dyplomu ukończenia studiów wyższych (informacje szczegółowe dotyczące wymaganego dyplomu – przy opisie szkolenia). 

2. Wymagania sprzętowe

 • Materiały szkoleniowe zamieszczone są na platformie szkoleniowej Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Do jej uruchomienia wymagane jest połączenie z Internetem i przeglądarka (Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari).  Jeśli w programie szkolenia przewidziane jest spotkanie online, to odbywa się ono na platformie ClickMeeting i wymaga sprawnie działającej kamery internetowej oraz mikrofonu.
 • Pracownia nie odpowiada za nieprawidłowe działania w/w programów, jeśli przyczyny nieprawidłowości leżą po stronie klienta.

3. Przebieg szkolenia

 • Najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik dostaje e-maila z danymi do logowania do platformy szkoleniowej. Otrzymanie e-maila z danymi do logowania jest równoznaczne z udziałem w szkoleniu.
 • Po zalogowaniu się na platformie uczestnik ma dostęp do opłaconego szkolenia przez okres 7–10 dni w zależności od szkolenia. W tym czasie może dowolnie często logować się na platformę i zapoznawać się z zamieszczonymi tam materiałami oraz wykonywać ćwiczenia przewidziane programem danego szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe przeznaczone dla uczestnika można wydrukować do własnego użytku. Materiały te chronione są prawem autorskim; ich kopiowanie i upowszechnianie w celach komercyjnych jest zabronione.

4. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dostaje tylko ten uczestnik, który zapoznał się ze wszystkimi materiałami szkoleniowymi oraz spełnił warunki określone w opisie szkolenia (np. udział w spotkaniu online, poprawne udzielenie odpowiedzi w teście itp.).
 • Zaświadczenia wystawiane są w wersji elektronicznej (plik pdf.) i będą dostępne dla uczestnika w ciągu tygodnia po zakończeniu danego szkolenia.
 • W przypadku szkoleń przeznaczonych dla innych specjalistów, nie tylko dla psychologów:
  • Po szkoleniu z podstaw psychometrii, osoby, które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat PTP upoważniający do zakupu i stosowania testów z kategorii B1 oraz do uczestnictwa w szkoleniach dotyczących testów z kategorii B2.
  • Po szkoleniu z testu kategorii B2, osoby, które napiszą pracę zaliczeniową i uzyskają pozytywny wynik, otrzymają certyfikat PTP upoważniający do zakupu i stosowania testu, którego dotyczyło szkolenie.

5. Zainteresowanym, zarówno osobom prywatnym, firmom jak i instytucjom, wystawiamy fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami wg. ustawy o podatku VAT. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy na formularzu zgłoszeniowym wypełnić DANE DO FAKTURY (w tym dane nabywcy i odbiorcy). Faktura zostanie wysłana na wskazany adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

6. W przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu, po wgraniu na stronę www (w trakcie zapisu na szkolenie) stosownego oświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT. 
Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

7. Osoby, które zapisały się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły w nim udziału (zrezygnowały przed otrzymaniem e-maila z danymi do logowania), otrzymają zwrot wpłaconych środków na konto, z którego zostały wysłane.

Warunki zapisów na szkolenia stacjonarne

1. Zapisy na szkolenie

 • Zapisy na szkolenia rozpoczynają się w momencie ogłoszenia jego terminu na stronie internetowej Pracowni, a kończą w momencie zapełnienia listy uczestników. 
 • Aby zapisać się na szkolenie należy:
  • Zapisać się na szkolenie przez stronę internetową www.practest.com.pl
  • Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia wnieść opłatę na konto Pracowni
   Citibank PL 95 1030 0019 0109 8503 3004 1500
   umieszczając w tytule przelewu nazwę szkolenia, datę oraz imię i nazwisko uczestnika.
   Niniejszy punkt nie dotyczy instytucji budżetowych, którzy mogą płacić po wykonanej usłudze.
  • Przysłać skan odpowiedniego dyplomu ukończenia studiów wyższych (informacje szczegółowe dotyczące wymaganego dyplomu – przy opisie szkolenia). 

2. Odwołanie szkolenia

 • Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych lub w sytuacji, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników. W przypadku odwołania szkolenia zostaną Państwo o tym poinformowani 5 dni przed terminem szkolenia. 
 • Jeżeli szkolenie zostanie odwołane, Pracownia w ciągu 14 dni  zwraca całość kwoty wpłaconej przez uczestnika na konto, z którego zostało opłacone szkolenie. 
 • Osobom, które zgłosiły się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły udziału w szkoleniu, Pracownia nie zwraca wpłaconej kwoty.
 • Uczestnik szkolenia może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez podania przyczyny do 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem. W takim przypadku uczestnik otrzyma zwrot wpłaconych środków.

3. Przebieg szkolenia

 • Szkolenia odbywają się miejscu podanym przy opisie danego szkolenia.
 • W trakcie szkolenia, około godz. 13.00 przewidywana jest jednogodzinna przerwa obiadowa. Pracownia nie zapewnia posiłków (z wyjątkiem napojów) i nie pokrywa ich kosztów. 

4. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 • Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o. o. otrzymują zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • W przypadku szkoleń przeznaczonych dla innych specjalistów, nie tylko dla psychologów:
  • Po szkoleniu z podstaw psychometrii, osoby, które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat PTP upoważniający do zakupu i stosowania testów z kategorii B1 oraz do uczestnictwa w szkoleniach dotyczących testów z kategorii B2.
  • Po szkoleniu z testu kategorii B2, osoby, które napiszą pracę zaliczeniową i uzyskają pozytywny wynik, otrzymają certyfikat PTP upoważniający do zakupu i stosowania testu, którego dotyczyło szkolenie.

6. Zainteresowanym, zarówno osobom prywatnym, firmom jak i instytucjom, wystawiamy fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami wg. ustawy o podatku VAT. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy na formularzu zgłoszeniowym wypełnić DANE DO FAKTURY (w tym dane nabywcy i odbiorcy). Faktura zostanie wysłana na wskazany adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

7. W przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu, po przesłaniu stosownego pisma zobowiązującego do opłaty szkolenia, po wykonanej usłudze.

8. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT (dotyczy sektora publicznego) niezbędne jest wypełnienie oświadczenia, które dostępne jest na naszej stronie internetowej www. practest.com.pl w zakładce szkolenia.

Informacje dodatkowe

 • Pracownia Testów Psychologicznych nie dysponuje bazą noclegową w Warszawie i nie pokrywa kosztów noclegu i dojazdów.

Zwolnienie opłaty za szkolenie z podatku VAT dla instytucji publicznych

Szkolenia opłacane przez instytucje publiczne spełniające warunki opisane w poniższym oświadczeniu są zwolnione z podatku VAT.

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Aby móc skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT należy załączyć skan lub zdjęcie Oświadczenia podczas zakupu szkolenia.

Voucher na szkolenie za 1 zł

Od początku 2023 r. zmieniamy zasady udzielania zniżek za szkolenia. Zamiast zniżki procentowej za udział w kolejnych szkoleniach oraz zniżki dla członków PTP, oferujemy dodatkowe szkolenie za symboliczną złotówkę wedle poniższych zasad:

 • Po każdych zaliczonych 5 szkoleniach (liczonych od początku 2023 r.), uczestnik szkolenia będzie otrzymywał voucher na szkolenie za 1 zł + podatek VAT.
 • Członkowie PTP (opłacający regularnie składki) będą otrzymywać voucher na szkolenie już po 4 zaliczonych szkoleniach.
 • Voucher będzie można wykorzystać na dowolne szkolenie (online lub stacjonarne, indywidualne lub grupowe, opłacane ze środków własnych lub przez instytucję) w przeciągu 2 lat od jego wystawienia.
 • Warunkiem otrzymania voucheru będzie zaakceptowanie regulaminu promocji i dokonanie opłaty 1 zł + podatek VAT.

Regulamin jest w opracowaniu i będzie upubliczniony wraz z ogłoszeniem terminów szkoleń w 2023 r.

Szkolenia dla grup zorganizowanych

Dla grup zorganizowanych (co najmniej 10 osób) możemy uruchomić dodatkowe szkolenie, w dogodnym terminie. Dotyczy to sytuacji, gdy płatnikiem jest jedna instytucja (jedna faktura).

Grupom przyznajemy zniżki:

 • powyżej 10 osób zniżka 15%,
 • powyżej 15 osób zniżka 25%.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: szkolenia@practest.com.pl, tel.  22 841 02 37.

Inne szkolenia

Możliwe jest także przeprowadzenie przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP następujących szkoleń:

Szkolenie ze stosowania i interpretacji Testu Rozwoju Percepcji Wzrokowej DTVP-3 jest w przygotowywaniu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: szkolenia@practest.com.pl, tel. 22 841 02 37.

Loading...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙